زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

 

 معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملایر

دکترای عمومی

 سوابق اجرایی – آموزشی – پژوهشی:

  • پزشک عمومی 

شرح وظایف:

·    نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل¬ها و استانداردهای بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در بخش درمانی غیردولتی و دولتی

·         کنترل و نظارت بر میزان تعرفه های اخذ شده در بخش خصوصی و مطابقت آن با تعرفه های مصوب قانونی

·        رسیدگی به هر گونه شکایت واصله از عملکرد بخش غیردولتی و در صورت لزوم ارجاع پرونده به مراجع ذیصلاح قانونی

·    ارسال پسخوراند بعد از هر بازدید و برخورد با موارد تخلف یا رعایت سلسله مراتب (تذکر شفاهی- اخطار و تذکر کتبی- اخذ تعهد کتبی- معرفی به دادگاه-   معرفی به کمیسیون تعزیرات حکومتی(

·        اقدام به تعطیلی و پلمپ مراکز درمانی غیرمجاز که توسط افراد فاقد صلاحیت و یا افراد فاقد پروانه کار اقدام به فعالیت نموده اند.

·     صدور گواهی اشتغال بکار پزشکان و لیسانسیه های پروانه دار, صدور سایر گواهی های موردنیاز شاغلین بخش خصوصی براساس ضوابط و قوانین (در صورت بررسی پرونده و براساس سوابق و نحوه همکاری با واحد نظارت بر درمان)

·         جمع آوری آخرین آمار و اطلاعات فعالیت مراکز درمانی بخش خصوصی تحت محدوده جغرافیایی شبکه بهداشت و درمان اسداباد

·     همکاری و تعامل با واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان و ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل های بهداشتی به مراکز بخش خصوصی جهت اطلاع رسانی و جلب همکاری بخش خصوصی به منظور به حداکثر رساندن توفیق برنامه های بهداشتی

·     همکاری و تعامل با ادارات و ارگانها (سازمان نظام پزشکی, اداره بازرگانی و ...) با هماهنگی مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان

·     مقابله و برخورد با هر گونه راه اندازی و تاسیس مراکز درمانی بصورت خودسرانه و نیز افراد فاقد صلاحیت که در امور درمانی مداخله می نمایند.

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 39
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53606
تعداد کاربران بر خط 0