زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

نام واحد  : دارویی

نام مسئول : جناب آقای مهرداد مرادی

محمود بختیاری  تکنسین دارویی(انبار دارویی)

قاسم باقری     تکنسین دارویی(انبار دارویی)

فاطمه قربانی   تکنسین دارویی(انبار دارویی)

معرفی واحد دارویی مرکز بهداشت شهرستان ملایر

در راستای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم توسط مرکز بهداشت شهرستان ملایر واحد اموردارویی نیز همگام با سایر

واحدهای ستادی به عنوان یکی از واحدهای پشتیبانی کننده خدمت در راستای اهداف مرکز بهداشت فعالیت دارد این خدمات در شهرستان ملایر به جمعیتی در حدود 305000نفر ارائه می گردد

امور دارویی دارای 2بخش می باشد

1-      واحد اموردارویی که به عنوان هماهنگ کننده امور مربوط به دارو و...... می باشد

2-      انبار دارویی که خارج از ستاد مرکز بهداشت بوده وجهت نگهداری دارو وتجهیزات پزشکی ودارویی وتوزیع

دارو استفاده می شود

مرکز بهداشت شهرستان ملایر دارای 2مرکز بهداشتی درمانی شهری 7مرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی

7پایگاه بهداشتی 21مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 103خانه بهداشت می باشدکه مسئولیت داروخانه های مراکز به عهده تکنسین های دارویی و بهیاروماما و درخانه های بهداشت نیز مشغول فعالیت می باشند

در راستای سیاست های دولت محترم جمهوری اسلامی ایران وبه منظور کوچک کردن حجم دولت واستفاده از توان بخش خصوصی داروخانه 3 مرکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارائه کننده خدمات دارویی به مراجعین می باشد . داروخانه مراکز بهداشتی درمانی سامن-ازندریان وعلی آباد دمق به بخش خصوصی واگذار گردیده است

 

شرح وظایف

 

1-تعیین وبرآورد نیاز دارویی مرکز بهداشت شهرستان با هماهنگی واحد های مربوطه

2-کسب اعتبار مربوطه برای خرید دارو ولوازم از مرکز بهداشت استان

3-نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه بازدید وپس خوراند لازم برای اصلاح

4-اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انقضای تاریخ مصرف اقلام دارویی

5-تهیه وتحویل داروهای بهداشتی (بهداشت خانواده-بیماری ها-دهان ودندان و...)از انبار معاونت بهداشتی

6- تهیه وارسال اطلاعات وآماربه معاونت بهداشتی ودر صورت لزوم به ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان

اهداف

1-ایجاد ساختار شبکه بهداشتی به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی در اقصی نقاط کشور حتی دورترین نقاط روستایی به منظور نیل به اهداف زیر می باشد

الف- سهولت دسترسی بیماران به پزشک ودارو

ب- کامل بودن داروهای تحویلی (270قلم تصویبی بیمه روستایی) در مراکز بهداشتی درمانی

پ-کامل بودن داروهای تحویلی به بیماران(سایر بیمه ها وداروهای بهداشت روان)

ت-تامین داروهای مورد نیاز شهرستان با توجه به نیازهای واحدها ومراکز وخانه ها از شرکت های دارویی

ث-دریافت برخی از اقلام دارویی از انبار معاونت بهداشتی

ج-تامین داروهای مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وخانه های بهداشت وپایگاه های بهداشتی

چ-تامین اقلام موردنیاز واحدهای بهداشت خانواده –بیماری ها-دهان ودندان و آزمایشگاه و....

ح-پایش ونظارت بر مراکز وخانه های بهداشت

خ-تبادل دارویی جهت تامین داروهای مورد نیاز وجلوگیری از منقضی شدن تاریخ مصرف داروها در سطح شهرستان ملایر وسایر شهرستان های استان

د-برگزاری کلاس های آموزشی دارویاران جهت ارتقاء سطح علمی آنان

ذ-اطلاع رسانی تغییر قیمت به مراکز جهت اعمال در نسخ

ر-ارسال آمار اطلاعات مورد نیاز شهرستان به معاونت بهداشتی

 

هدف کلی

 

تامین وتهیه منظم وبه موقع داروها وتجهیزات مورد نیاز در مرکز بهداشت ملایر جهت توزیع به مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت

 

 

هدف اختصاصی واحد

 1-اصلاح فرایند کلی سیستم دارویی (خرید دارو-دریافت درخواست-ارسال وتحویل داروو.....ومرتب نمودن نحوی      درخواست وبرآورد دارویی در مراکز وخانه های بهداشت

       2-به حداقل رسانیدن داروهای تاریخ گذشته وتاریخ نزدیک در مراکز وخانه های بهداشت

        3-تامین یک سیستم جامع نرم افزاری دارویی جهت بهینه سازی تامین وتوزیع دارو در مراکز وهمچنین کنترل مراکز                       وخانه های بهداشت      

 

 

استراتژی ها

 

 1- اصلاح فرایند کلی سیستم  دارویی(خرید دارو-دریافت درخواست-ارسال وتحویل داروو... مرتب ونظامند

الف- آموزش نحوه درخواست دارویی در بازآموزی هابه دارویاران

ب-آموزش به پرسنل جدید الورود

پ-توجیه پزشکان ومسئولین مراکز

ت- پایش ونظارت مستمر وماهانه از داروخانه های مراکز ونحوه تکمیل فرم درخواست دارویی ونوشتن دفاتر

 

2-به حداقل رسانیدن داروهای تاریخ گذشته وتاریخ نزدیک در مراکز

الف- اطلاع رسانی به مراکز جهت اعلام لیست داروهای تاریخ نزدیک

ب- جمع آوری داروهای با حداقل 6ماه تاریخ انقضاء در موقع داروهای تحویلی ماهانه به انبار وتحویل به مراکزی که مصرف بیشتری دارند

پ-پایش ماهانه از مراکز جهت کنترل داروها

 

3-تامین یک سیستم جامع نرم افزاری دارویی جهت بهینه سازی فرایند نسخه پیچی  در مراکز وهمچنین

کنترل مراکز وخانه ها

      الف- جلوگیری از خطا در قیمت گذاری نسخ

      ب-اطلاع دقیق از موجودی داروخانه در هر لحظه

     پ-دسترسی به میزان دقیق درآمد داروخانه در هر لحظه

     ت-امکان بررسی دقیق وسریع تاریخ انقضای داروها

     ث-اطلاع به موقع نسبت به داروهای مازاد در هر داروخانه  و لذا امکان جابجائی سریعتر انها

             کاهش بار سنگین دفتری مسئولین داروخانه

 

آدرس : ملایر- خیابان شهید باهنر – پایگاه باهنر – واحد انبار دارویی مرکز بهداشت .

تلفن : 337989-0851

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 55
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53622
تعداد کاربران بر خط 1