زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

منشور سازمانی حراست دانشگاه:

·        عمل به احکام و موازين دين مبين اسلام

·        رعايت قوانين و مقررات و ترويج فرهنگ مسؤوليت پذيری ، قانون گرايی و تعميم آن در دانشگاه

·        تلاش در تأمين امنيت شغلی مديران وکارکنان

·        رعايت اصل احترام وتکريم ارباب رجوع

·        رعايت حريم خصوصی افراد وتلاش در جهت حفظ آبروی

·        تلاش در جهت استقرار نظام شايسته سالاری با تکيه بر شناسايی و معرفی کارکنان متعهد ومتخصص

·        تعامل و همکاری با مديران جهت تحقق اهداف دانشگاه

·        تلاش مجدانه در شناسايی و پيشگيری از آسيب های دانشگاه

·        شناسايی متخلفان و قانون گريزان وبرخورد متناسب و قانونی با آنان

·        بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ريزی متناسب با فن آوری روز

·        توجه لازم به سه اصل دقت ،صحت ،سرعت دربررسی گزارش های رسيده و اطلاع رسانی به موقع

·        اهتمام به تحقق بخشيدن سه شعاراساسی:   " حراست اثر گذار ،تصميم ساز و پاسخگو "

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 51
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53618
تعداد کاربران بر خط 2