زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

 

       آیا میدانید درچه مواقعی باید با 115 تماس بگیرید ؟

درهر موقع ودرهرجایی که جان انسانی در خطر باشدو شما حضور داشته باشید میتوانید به شماره تلفن 115 بدون نیازبه پیش شماره

زنگ بزنید تااز همکاران مادرسراسر کشور کمک بگیرید.

درشعاع 30 کیلومتری درمحورهای مواصلاتی منتهی به ملایر از هرنقطه ای که با 115 تماس گرفته شود کارشناس مسئول ما

درمرکزپیام ملایر واقع درمیدان ولی عصر بصورت 24ساعته جوابگوی شما هستند وبا توجه  به  آدرسی که از طرف شما اعلام 

می گردد کارشناس ما به پایگاه مربوطه ازطریق بیسیم اعلام ماموریت می نمایدتادراسرع وقت  درمحل حادثه حاضر شوند. ازدیگر

اقدامات این مرکز ارائه مشاوره پزشکی وراهنماییهای لازم درمورد مسلیل پزشکی می باشد .

درخدمت همشهریان وهم میهنان ارجمند میباشند.

انتظار خادمین شما دراورژانس پیش بیمارستانی  (فوریتهای پزشکی)ازمردم عزیزودوست داشتنی

 

1-تقاضا داریم برای کمک به بیماران بدحال وکسانی که سلامتشان به خطر افتاده باماتماس بگیرید

2- به ما اعتماد کنید.

3- خونسردی خود راحفظ کنید.

4- مصدوم رارهانکنید تابتوانید به سوالات ومشاورههای کارشناس ما بدرستی پاسخ دهید

5- به توصیه هایی که کارشناس اورژانس داردباکمال دقت  توجه  نموده واقدام نمائید

6- نگران نباشید همکاران ما درسریعترین زمان ممکن درمحل حادثه به کمک شما خواهند آمد

7- آدرس محل حادثه را با دقت اعلام نمائید وکنار تلفنی باشید که با 115  تماس گرفته اید زیرابرای راهنمایی بهترواطلاعات 

دقیقترکارشناس ماحتما به شما تماس خواهد گرفت.

8- عدم دقت دردادن آدرس وعصبانیت شما هیچ کمکی به بیمار نخواهد کردفقط ایجاد تاخیر درخدمت رسانی خواهدنمود

9-ازتماس غیرضروری با  115 جدا خودداری نمائیدوبه دیگران هم توصیه کنید زیرا ممکن است درهمان زمان دردمندی به کمک

 اورژانس نیاز داشته باشد.

10- پرسنل زحمت کش فوریتهای پزشکی بصورت 24 ساعته ودرهرشرایطی آماده خدمت رسانی به افراد جامعه هستندپس شایسته

 نیست که عده قلیلی ازهمشهریان مزاحم  115 می شوند و الفاظی را به کارمی برند که ازنظرشرع مقدس نکوهیده ودر هیچ فرهنگی

 پذیرفته نیست و موجب آزردگی خاطرهمکاران مامیشوند.

به اطلاع همشهریان می رسانم که کلیه تماسهایی که با 115 گرفته می شود ضبط می گردد وقابل پیگیری هستند

سخنی با مسولین محترم مجموعه شهرستان دارم

همچنان که ازاورژانس پیش بیمارستانی انتظار رسیدکی مطلوب دارند وپرسنل اورژانس نهایت تلاش خود راجهت خدمت

 رسانی هرچه بهتربه مددچویان وخواسته مسئولین دارند .

تقاضا دارم به شرایط کنونی اورژانس توجه داشته باشند واگر قابل بدانند بازدیدی از وضعیت اورژانس بعمل بیاورند تااز

 نزدیک با مشکلات اورژانس آشنا شوند وملاحظه نمایتد که این عزیزان از داشتن حداقل امکانات هم محروم هستند.بعنوان

 مثال پایگاه شهری شماره 3 واقع درپارک معلم کانکس است وازنظرسیستم سرمایشی وگرمایشی کلی مشکل دارد.

   وازحداقل امکانات رفاهی محروم ،با توجه به کارآیی زیاد این پایگاه نیاز است که پایگاهی دراین منطقه ساخته شود به

همین منظور دست یاری به طرف مسئولین درازنموده وانتظار یاری داریم.

ازمسئولین ترافیک شهرستان  هم خواهشی دارم اینکه راه چاره ای جز نصب سرعتگیر برای کاهش سرعت  رانندگان

 عزیز پیدا نمی شود که این همه سرعت گیردرمعابر شهری قرار دادند.

باستحضار این عزیزان میرساندبا توجه به اینکه دراعلام ماموریت همکاران ما باید هرچه سریعتر به یاری مددجوبرسند

 واز طرفی بیمار رابا کمترین آسیب واسترس به موقع به مرکز درمانی برسانند،این سرعت گیرها بعلت تعدد زیادی

 که دارند تاخیر زیادی درزمان رساندن بیماران به مرکز درمانی ایجاد می نمایند.

ازطرفی آمبولانسهای فوریتهای پزشکی بنز اسپرینتر با وزن بالای 3 تن هستند واین سرعت گیرها موجب آسیبهای جبران

 ناپذیری به این ماشینها می شوند.بخاطر اینکه فقط یک تعمیرگاه مجاز درسطح استان برای این ماشینها هست ولوازم

 یدکی هم به سختی پیدا می شود، تعمیرات هم باتاخیر زیاد انجام می شود درنتیجه خدمت رسانی  این مرکز بامشکل

 مواجه شده وهمشهریان متضررمیگردند وماشرمنده این ولی نعمتان خواهیم شد.       آیا میدانید درچه مواقعی باید با 115 تماس بگیرید ؟

 

درهر موقع ودرهرجایی که جان انسانی در خطر باشدو شما حضور داشته باشید میتوانید به شماره تلفن 115 بدون نیازبه پیش شماره

زنگ بزنید تااز همکاران مادرسراسر کشور کمک بگیرید.

درشعاع 30 کیلومتری درمحورهای مواصلاتی منتهی به ملایر از هرنقطه ای که با 115 تماس گرفته شود کارشناس مسئول ما

درمرکزپیام ملایر واقع درمیدان ولی عصر بصورت 24ساعته جوابگوی شما هستند وبا توجه  به  آدرسی که از طرف شما اعلام 

می گردد کارشناس ما به پایگاه مربوطه ازطریق بیسیم اعلام ماموریت می نمایدتادراسرع وقت  درمحل حادثه حاضر شوند. ازدیگر

اقدامات این مرکز ارائه مشاوره پزشکی وراهنماییهای لازم درمورد مسلیل پزشکی می باشد .

درخدمت همشهریان وهم میهنان ارجمند میباشند.

انتظار خادمین شما دراورژانس پیش بیمارستانی  (فوریتهای پزشکی)ازمردم عزیزودوست داشتنی

 

1-تقاضا داریم برای کمک به بیماران بدحال وکسانی که سلامتشان به خطر افتاده باماتماس بگیرید

2- به ما اعتماد کنید.

3- خونسردی خود راحفظ کنید.

4- مصدوم رارهانکنید تابتوانید به سوالات ومشاورههای کارشناس ما بدرستی پاسخ دهید

5- به توصیه هایی که کارشناس اورژانس داردباکمال دقت  توجه  نموده واقدام نمائید

6- نگران نباشید همکاران ما درسریعترین زمان ممکن درمحل حادثه به کمک شما خواهند آمد

7- آدرس محل حادثه را با دقت اعلام نمائید وکنار تلفنی باشید که با 115  تماس گرفته اید زیرابرای راهنمایی بهترواطلاعات 

دقیقترکارشناس ماحتما به شما تماس خواهد گرفت.

8- عدم دقت دردادن آدرس وعصبانیت شما هیچ کمکی به بیمار نخواهد کردفقط ایجاد تاخیر درخدمت رسانی خواهدنمود

9-ازتماس غیرضروری با  115 جدا خودداری نمائیدوبه دیگران هم توصیه کنید زیرا ممکن است درهمان زمان دردمندی به کمک

 اورژانس نیاز داشته باشد.

10- پرسنل زحمت کش فوریتهای پزشکی بصورت 24 ساعته ودرهرشرایطی آماده خدمت رسانی به افراد جامعه هستندپس شایسته

 نیست که عده قلیلی ازهمشهریان مزاحم  115 می شوند و الفاظی را به کارمی برند که ازنظرشرع مقدس نکوهیده ودر هیچ فرهنگی

 پذیرفته نیست و موجب آزردگی خاطرهمکاران مامیشوند.

به اطلاع همشهریان می رسانم که کلیه تماسهایی که با 115 گرفته می شود ضبط می گردد وقابل پیگیری هستند

سخنی با مسولین محترم مجموعه شهرستان دارم

همچنان که ازاورژانس پیش بیمارستانی انتظار رسیدکی مطلوب دارند وپرسنل اورژانس نهایت تلاش خود راجهت خدمت

 رسانی هرچه بهتربه مددچویان وخواسته مسئولین دارند .

تقاضا دارم به شرایط کنونی اورژانس توجه داشته باشند واگر قابل بدانند بازدیدی از وضعیت اورژانس بعمل بیاورند تااز

 نزدیک با مشکلات اورژانس آشنا شوند وملاحظه نمایتد که این عزیزان از داشتن حداقل امکانات هم محروم هستند.بعنوان

 مثال پایگاه شهری شماره 3 واقع درپارک معلم کانکس است وازنظرسیستم سرمایشی وگرمایشی کلی مشکل دارد.

   وازحداقل امکانات رفاهی محروم ،با توجه به کارآیی زیاد این پایگاه نیاز است که پایگاهی دراین منطقه ساخته شود به

همین منظور دست یاری به طرف مسئولین درازنموده وانتظار یاری داریم.

ازمسئولین ترافیک شهرستان  هم خواهشی دارم اینکه راه چاره ای جز نصب سرعتگیر برای کاهش سرعت  رانندگان

 عزیز پیدا نمی شود که این همه سرعت گیردرمعابر شهری قرار دادند.

باستحضار این عزیزان میرساندبا توجه به اینکه دراعلام ماموریت همکاران ما باید هرچه سریعتر به یاری مددجوبرسند

 واز طرفی بیمار رابا کمترین آسیب واسترس به موقع به مرکز درمانی برسانند،این سرعت گیرها بعلت تعدد زیادی

 که دارند تاخیر زیادی درزمان رساندن بیماران به مرکز درمانی ایجاد می نمایند.

ازطرفی آمبولانسهای فوریتهای پزشکی بنز اسپرینتر با وزن بالای 3 تن هستند واین سرعت گیرها موجب آسیبهای جبران

 ناپذیری به این ماشینها می شوند.بخاطر اینکه فقط یک تعمیرگاه مجاز درسطح استان برای این ماشینها هست ولوازم

 یدکی هم به سختی پیدا می شود، تعمیرات هم باتاخیر زیاد انجام می شود درنتیجه خدمت رسانی  این مرکز بامشکل

 مواجه شده وهمشهریان متضررمیگردند وماشرمنده این ولی نعمتان خواهیم شد.

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 48
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53615
تعداد کاربران بر خط 1