زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

نام واحد: بهداشت محیط و حرفه ای

نام مسئول : مهندس عباس جوکار

آدرس: بلوار انقلاب – جنب اداره راه و ترابری- مرکز بهداشت ملایر

تلفن: 3348070-0851

تعداد پرسنل:5 نفر( بهداشت محیط) 2 نفر (بهداشت حرفه ای)

 

شرح فعالیتها:

رئوس فعالیتها و شرح وظایف واحد بهداشت محیط و حرفه ای:

الف)وظایف بهداشت محیط

ب) وظایف بهداشت حرفه ای

الف) رئوس فعالیتها و وظایف  بهداشت محیط                                                 

1-     بهداشت مواد غذایی

2-      بهداشت  محیط اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

3-     بهداشت آب و فاضلاب

4-     بهداشت محیط  اماکن عمومی

5-     بهداشت محیط مراکز بهداشتی و درمانی

6-     بهداشت محیط مراکز آموزشی ، تربیتی و پرورشی

7-     بهداشت محیط در شرایط اضطراری

8-     بهداشت هوا

9-     بهداشت مسکن

10-  بهداشت پرتوها

11- مواد زائد جامد

       11- مبارزه با جوندگان و حشرات و سایر حیوانات زیانبار

      12- طرح مبارزه با دخانیات

      13 -  بهسازی محیط

v      فعالیتها و وظایف  بهداشت محیط در زمینه بهداشت مواد غذایی و بهداشت اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی:

1-     نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه ،توزیع و فروش مواد غذایی

2-     نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی کارخانجات و کارگاههای مواد غذایی

3-     نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی کشتارگاهها،دامداریها،مرغداریها و.....

4-  اجرای آئین نامه  و قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی  جهت اماکن و مراکز ذکر شده در سه بند فوق در صورت عدم توجه به مقررات و موازین بهداشتی

5-     نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی نانوایی ها و کنترل مستمر روند حذف مصرف جوش شیرین از نان

6-     کنترل و سنجش ید در نمکهای خوراکی تصفیه شده یددار و جلوگیری از عرضه نمکهای غیر تصفیه

7-     نمونه برداری از نمکهای یددار و ارسال به آزمایشگاه مواد غذایی جهت سنجش میزان ید

8-  نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال به آزمایشگاه مواد غذایی جهت آزمایش میکروبی و شیمیایی و کنترل مستمر مواد غذایی به منظور جلوگیری از استفاده از رنگهای شیمیایی غیر مجاز در تهیه و تولید مواد غذایی

9-  اجرای طرح ممنوعیت عرضه مواد غذایی غیر مجاز و غیر قابل خوراکی و معدوم سازی آنها بر اساس دستورالعملهای مربوطه

10- نظارت،کنترل و آموزش در خصوص سالمسازی سبزیجاتی که بصورت خام عرضه میشوند

11- معرفی پیشه وران و متصدیان مراکز و اماکن به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها

12- اجرای طرح توسعه و تشدید نظارت بر بهداشت مواد غذایی و سایر موارد بهداشتی در قالب طرح تشدید در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل 

v      فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه بهداشت آب و فاضلاب:

1-     بازدید  و نظارت بر منابع ،مخازن و خطوط انتقال و توزیع آب شرب در مناطق شهری و روستایی و اعلام نواقص موجود به ارگانهای ذیربط و پیگیری جهت رفع نواقص

2-     کنترل کیفی آب شرب در شهرها و روستاها:

1-2-کلرسنجی روزانه و اعلام نتایج نامطلوب به ارگانهای ذیربط و پیگیری جهت رفع مشکل

2-2- نمونه برداری از آب شرب شهرها و روستاها جهت انجام آزمایشات میکروبی و فیزیکو شیمیایی  و پیگیری موارد نامطلوب از طریق ارگانهای ذیربط جهت رفع آلودگی

3- تهیه و توزیع محلول کلر مادر 1% جهت گندزدایی آب شرب در روستاهایی که آب شبکه لوله کشی آنها کلرزنی نمیشود و نیز در روستاهایی که فاقد شبکه لوله کشی هستند

 

4- ارائه آموزش لازم به خانوارها جهت استفاده از محلول کلر مادر 1% و یا جوشاندن آب بمنظور سالمسازی آب مصرفی

5-  بازدید ،نظارت و کنترل بهداشتی(نمونه برداری میکروبی،سنجش کلر باقیمانده آب مصرفی، کنترل بهسازی محیط و....)

  کارخانه های یخ سازی

6- بازدید ،نظارت و کنترل بهداشتی(نمونه برداری میکروبی، سنجش کلر باقیمانده ، ph وکدورت آب مصرفی،کنترل بهسازی محیط و....) استخرهای شنا و شناگاهها

7- برخورد و جلوگیری از فعالیت دستفروشان در امر فروش و عرضع یخ بصورت غیر بهداشتی

8- ارائه آموزش و نظارت بر بهسازی منابع آب شرب( از جمله چشمه،قنات،برکه و ...)

9- بررسی وضعیت دفع فاضلاب در شهرها و ارسال گزارش به مراجع ذیربط

10- رسیدگی به شکوائیه مردمی در خصوص دفع غیربهداشتی فاضلاب در معابر عمومی

11- بررسی و کنترل وضعیت دفع فاضلاب در روستاها و ارائه آموزش و اخطاریه بهداشتی به متخلفین بهداشتی نهایتا" معرفی متخلفین به مراجع قضایی

v    فعالیتها و وظایف  بهداشت محیط در زمینه بهداشت اماکن عمومی

        1- بازدید از مراکز و اماکن عمومی و جمعی* و کنترل وضعیت بهداشت محیط( از جنبه های مختلف )این اماکن وگزارش و اعلام                  نواقص موجود به متصدیان و ارگانهای ذیربط ،و همچنین اعمال قانون و پیگیری تا حصول نتیجه و رفع نواقص

* اماکن عمومی و جمعی از قبیل: مراکز تفریحی، پارکها ، شهربازی و اماکن ورزشی، جایگاههای سوخت رسانی ،زندان  وخوابگاهها و آسایشگاهها،پادگانها،پرورشگاهها،مسافرخانه ها،هتلها، ،غسالخانه ها و گورستانها و .....

 

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه بهداشت پرتوها 

         1-نظارت وکنترل وضعیت بهداشتی  مراکز کاربرد پرتوهای یونساز

 

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه بهداشت هوا

         1- بررسی ،کنترل و نظارت بر منابع آلوده کننده هوا و پیگیری و مکاتبه با ارگانهای ذیربط در خصوص جلوگیری از انتشار گازها و گرد و غبارها در حدودی که برای سلامت انسان مضر هستند.

    

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

        1-بازدید از بیمارستانها وکنترل وضعیت بهداشت محیط آنها در زمینه های مختلف بهداشت محیطی

        2-بازدید از آزمایشگاهها وکنترل وضعیت بهداشت محیط آنها

       3-بازدید از کلینیکهای  درمانی وکنترل وضعیت بهداشت محیط آنها

        4- بازدید از مطبها وسایر مراکز بهداشتی درمانی وکنترل وضعیت بهداشت محیط آنها

 

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط در شرایط اضطراری

         1-پیش بینی وفراهم نمودن وسایل ومواد مورد نیاز جهت اقدامات بهداشت محیطی در هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه

        2- انجام اقدامات بهداشت محیطی در هنگام بروز بلایا (نظارت بر بهداشت آب ،مواد غذایی،گندزدایی و سمپاشی ،سرپناه و ارائه   خدمات آموزشی و اطلاع رسانی در بلایای طبیعی)

 

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه  مواد زائد جامد

         1-بررسی و نظارت بر حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد در مناطق شهری وروستایی پیگیری مشکلات ناشی از مدیریت نامناسب   مواد زائد جامد و ارائه گزارش به سطوح بالاتر و ارگانهای ذیربط

        2- آموزش وارائه راهکار به منظور راه اندازی سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در مناطق روستایی که فاقد سیستم جمع    آوری هستند

         4-آموزش به مردم در خصوص نحوه دفع بهداشتی و مناسب زباله وفضولات حیوانی در مناطق روستایی وبرخورد  قانونی با متخلفین در این زمینه

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه بهسازی محیط روستا

         1- نظارت بر بهسازی سرویسهای بهداشتی در مناطق روستایی و ارائه آموزشهای لازم در این زمینه

         2- نظارت بر جمع آوری ودفع فضولات حیوانی وزباله و فاضلاب در مناطق روستایی وارائه آموزشهای لازم در این زمینه

         3- راهنمایی و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه  اجرای پروژه های روستای سالم

        

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه مبارزه باجوندگان وحشرات وسایر حیوانات زیانبار

       1-آموزش مردم در خصوص ضرورت مبارزه با حشرات و جوندگان مخصوصا با استفاده از روشهای فیزیکی وبهسازی محیط

          2-نظارت بر مبارزه با حشرات و جوندگان و تعیین وبرآورد میزان سم مورد نیاز و نظارت بر سمپاشی

         3-نظارت وپیگیری جهت اتلاف سگهای ولگرد توسط ارگانهای ذیربط

 

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه بهداشت محیط مدارس و مراکز آموزشی

          1-بازدید و کنترل وضعیت جنبه های مختلف بهداشت محیط مدارس ومراکز آموزشی ،تربیتی و پرورشی و مهد کودکها و گزارش نواقص موجود به ارگانهای ذیربط وپیگیری تا حصول نتیجه

 

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه  بهداشت مسکن

         1 -بازدید از منازل و نظارت وکنترل وضعیت بهداشت محیط منازل در روستاها ( از لحاظ آب،فاضلاب،سرویسهای بهداشتی،دفع زباله،محل   نگهداری دام و طیور،فضای مسکونی،تهویه،وضعیت نور،سرو صدا،سیستم گرمایشی و سرمایشی،وضعیت ساختمانی آشپزخانه ها،سیستم پخت و پز و....)

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه  طرح مبارزه با دخانیات

        1- آموزش در خصوص مضرات استعمال دخانیات

        2-جلوگیری ازفروش وعرضه مواد دخانی در مراکز واماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی با همکاری سایر ارگانها و همکاریهای بین بخشی   طبق دستورالعملهای موجود

       3-کنترل و نظارت بر اماکن عمومی وسایر اماکن در زمینه ممنوعیت استعمال دخانیات در این مکانها طبق دستورالعملهای موجود

 

 

v    فعالیتها و وظایف بهداشت محیط در زمینه  سایر امورات بهداشتی

        1-نظارت بر فعالیت آموزشگاههای اصناف

        2-برگزاری جلسات شورای بهداشت روستاهاو کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی شهرستان وطرح و  پیگیری معضلات و مشکلات مختلف بهداشتی و جلب مشارکت و همکاری بین بخشی بمنظور رفع این مشکلات

       3-پیگیری در برنامه و همکاریهای بین بخشی و مشارکت مردمی در اجرای برنامه های بهداشت محیطی

        4- اجرای برنامه های آموزشی (تشکیل جلسات آموزشی ،آموزش چهره به چهره و ....)

        5-پیگیری ورسیدگی به شکایات مردمی در زمینه های مختلف تخلفات بهداشتی (مانند:فاضلاب ،زباله ،وجود اماکن ومراکز

         آلوده  کننده محیط و...)

       6-اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر اماکن  و انجام سایر امورات بهداشتی در روزهای تعطیل و در ساعات غیر اداری

       7-اجرای طرح بسیج نوروزی ، ایام محرم ، ماه مبارک رمضان و... جهت تشدید نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی اماکن و مراکز                   در این ایام

     8-جمع آوری اطلاعات وآمار مراکز تهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول وغیر مشمول، اطلاعات آب آشامیدنی و تاسیسات  آب وفاضلاب و....

    10-جمع آوری اطلاعات و آمارمربوط به فعالیتهای انجام شده در زمینه های مختلف بهداشت محیط

    11-تجزیه وتحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط و تکمیل فرمهای  مربوطه

 

         الف) رئوس فعالیتها و وظایف  بهداشت حرفه ای:

1-      بازرسی و نظارت بر کلیه محیط های کاری

2-      تدوين و اجرای برنامه هاي عملياتي واحد بهداشت حرفه اي

3-      نظارت برعملكرد كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در  کارخانجات و شرکتها

4-      پیگیری استعلام ها ی مربوط به سلامت کار، کارگر و محیط کار

5-      اجراي برنامه مقابله باصدا در محيط كار

6-      اجراي برنامه روشنایی در محيط كار و مدارس

7-      نظارت و اجرای برنامه بهسازي وبهداشتي نمودن كارگاههاي قاليبافي روستایي

8-      نظارت براجراي برنامه بهداشت كشاورزي

9-      نظارت براجراي برنامه تاسيس كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار

10-  نظارت برتشكيلات بهداشت حرفه اي كارگاهها

11-  نظارت برانجام معاينات كارگران که توسط شرکتهای خصوصی انجام می شود.

12-  انجام معاینات قبل از استخدام ودوره ای

13-  نظارت و اجرای برنامه كنترل گرد وغبار سیلیس و گرد و غبار کلی

14-  اجراي برنامه ايمني مواد شيميايي

15-  انجام خدمات آزمايشگاهي بهداشت حرفه اي اعم ازاندازه گيري ،نمونه برداري

16-  نظارت برطرح مداخله ارگونومي درفعاليتهاي بهداشت حرفه اي

17-  جمع آوري آمارواطلاعات وتهيه شاخصهاي بهداشت حرفه اي

18-  آموزش به کارگران، کارفرمایان و پرسنل بهداشت حرفه اي شاغل درکارگاهها و کارخانجات

19-  آموزش و بازآموزي شاغلین در سیستم شبکه در خصوص امور بهداشت حرفه ای

20-  نظارت برعملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي وطب كار در بخش خصوصي

21-  راهنمایی كارفرمايان در خصوص استقرارسيستم نوین مديريت سلامت کار ، کارگر و محیط کار در کارگاهها

22-  همكاري درانجام پروژه هاي تحقيقاتي درزمينه بهداشت حرفه اي وطب كار

23-  اجراي سايربرنامه هائي كه از طریق استان ابلاغ خواهدشد.

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 46
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53613
تعداد کاربران بر خط 0