زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

احد بهداشت دهان و دندان در جهت ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد جامعه فعالیت می کند  افراد تحت پوشش این واحد به دو گروه تقسیم میشود  :

1-گروه هدف: شامل افراد  ( زنان باردار –شیرده –کودکان زیر 12 سال ) این گروه اکثرا" از طریق  سیستم ارجاع  توسط کارکنان بهداشت خا نواده و  خانه های بهداشت مراجعه می کنند.

2-افراد عادی

وظایف واحد:

1-انجام اموزشهای فردی و گروهی بصورت مستقیم یا از طریق رسانه های گروهی به منظور تامین و حفظ و ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد
تحت پو شش خصوصا" گروه آسیب پذ یر.

2-تهیه جزوات و نشریات بهداشتی و آموزشی و تحقیقی جهت پیگیری از ابتلاء به بیماریهای دهان و دندان به منظوربالابردن سطح آگاهی افراد
جامعه خصوصا"دانش اموزان.

3-ارائه خدمات آموزشی به کاردانهای بهداشت خانوا ده  و بهورزان جهت انتقال به مراجعین
4-نظارت بر عملکرد واحدهای دندانپزشکی تحت پوشش و تهیه وتوزیع مواد دندانپزشکی به بخشهای دندانپزشکی.

5-جمع آوری و پایش خدمات انجام گرفته در مراکز بهداشتی و درمانی و ارسال آن به مر کز بهداشت استان

6-شرکت در جلسات اموزشی و توجیهی مرکز بهداشت استان .

7-بازدید و پایش از مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت در مورد فعالیتهای مربوط به بهداشت دهان و دندان.              

8-در اجرای طرح کشوری دهان شویه سدیم فلوراید ، توزیع دهانشویه در بین دانش آموزان و نظارت در اجرای آن در مدارس ابتدائی شهری و روستایی . 

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 33
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53600
تعداد کاربران بر خط 0