زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

ملاير

آزمايشگاه امام حسين (ع)   

مسئول فني: آقاي فاضل منش

تلفن: ۳-۲۲۲۰۰۰۱

ملاير

 

آزمايشگاه مركزي

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

تلفن: ۰۸۵۱۲۲۲۱۹۱۶

اول شهدا – جنب نيروي انتظامي

 

آزمايشگاه مركز بهداشت اسلام آباد   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

اسلام آباد – مركز بهداشتي درماني اسلام‌آباد

 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني ازندريان   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

تلفن: ۰۸۵۲۲۸۳۲۳۱۳

ازندريان – مركز بهداشتي درماني ازندريان 

 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني آورزمان   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

آورزمان – مركز بهداشتي درماني آورزمان 

 

آزمايشگاه امام حسين (ع)   

مسئول فني: آقاي فاضل منش

تلفن: ۳-۲۲۲۰۰۰۱

ملاير 

آزمايشگاه مركز بهداشت سامن    

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

تلفن: ۰۸۵۲۲۵۲۲۲۵۳

سامن – مركز بهداشتي درماني

 

آزمايشگاه مركز بهداشت جوكار   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

تلفن: ۰۸۵۲۲۷۲۳۴۳۵

جوكار – مركز بهداشتي درماني جوكار

 

آزمايشگاه مركز بهداشت زنگنه   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

زنگنه عليا – مركز بهداشتي درماني عليا

 

آزمايشگاه مركز بهداشت اسلام آباد   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

 

اسلام آباد – مركز بهداشتي درماني اسلام‌آباد

 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني ازندريان   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

تلفن: ۰۸۵۲۲۸۳۲۳۱۳

ازندريان – مركز بهداشتي درماني ازندريان

 

آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني علي آباد دمق   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

تلفن: ۰۸۵۲۲۷۴۳۳۳۰

 علي‌آباد دمق – مركز بهداشتي درماني علي‌آباد دمق

 

آزمايشگاه سل   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

تلفن: ۰۸۵۱۳۳۴۸۶۰

خيابان شهدا – مركز بهداشت

 

آزمايشگاه غرضي   

مسئول فني: آقاي نعمت گرگاني

تلفن: ۶-۳۳۴۰۰۴۴

 

آزمايشگاه فخريه   

مسئول فني: آقاي نيكخو

تلفن: ۲۲۲۲۲۲۹- ۲۲۲۳۸۸۸

 

آزمايشگاه پارس   

مسئول فني: دكتر نيكخو – شيشه‌ئيان – صادق عباسي

تلفن: ۳۳۳۱۸۰۰

ابتداي - خيابان سعدي - روبروي بانك تجارت

 

آزمايشگاه پاتولوژي مركزي

مسئول فني: دكتر مريم پورعبدي

تلفن: ۳۳۳۶۸۳۸

ابتداي خيابان انصار المهدي – ساختمان مركزي

 

آزمايشگاه دكتر فاضل   

مسئول فني: دكتر مهرداد فاضل منش

تلفن: ۳۳۳۷۳۴۷

خيابان فخريه – بالاتر از مخابرات

 

آزمايشگاه دانش   

مسئول فني: دكتر بهمن نعمت گرگاني

تلفن: ۰۸۱۳۲۲۰۳۳۹۷

ضلع غربي پارك چمران

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 18
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53585
تعداد کاربران بر خط 0