زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ

 شرح وظايف كارگزيني

 • استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 • تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 • شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، برقراری مزایا ، افزایش حقوق سالیانه ، مرخصی بدون حقوق و...
 • برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 • اجرای خط مشی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • تهیه گزارشات لازم

  شرح وظايف و كاركنان واحد دبيرخانه


  1- ثبت كليه مكاتبات چه بصورت حضوري ارباب رجوع و چه بصورت پستي با استفاده از نرم افزاري دبيرخانه
  2- ثبت و ارجاع كليه مكاتبات حسب دستور مقام مافوق شبكه

  3- شخص نمودن عنوان فرستنده و گيرنده و شماره و تاريخ نامه هاي در دست اقدام
  4- كپي برداري از ارجاعات مقام مافوق و ارسال آن به واحد هاي مربوطه
  5- اسكن نمودن نامه ها و مكاتبات داخلي و خارجي
  6- بايگاني نمودن سوابق نامه هاي صادره در زونكن مخصوص
  7- پيگيري سوابق نامه ها حسب دستور مقام مافوق شبكه
  8- ممهور نمودن نامه ها و مكاتبات طبق امضاء مدير و معاونين
  9- كنترل و تفكيك نامه هاي اداري طبق موضوع
  10- حفظ و نگهداري سوابق نامه ها و اوراق طبق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوطه بر اساس روش تعيين شده
  11- ثبت كليه فاكس هاي دريافتي و ارسال به واحد مربوطه حسب دستور مقام مافوق

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 60
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 53627
تعداد کاربران بر خط 0